Tag Archives: sirah

Salman al-Farisi, kisah perjalanan panjang seorang pemuda yang gigih dalam mencari kebenaran

duneSalman al Farisi adalah satu diantara para sahabat Nabi yang kisah perjalan hidupnya penuh dengan pelajaran mulia khususnya bagi generasi muda Islam. Berikut ini adalah kisah hidupnya yang diceritakan sendiri olehnya kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas RA seperti tercantum dalam Musnad Ahmad hadits nomor 23737.

Ibnu Abbas berkata: “Salman al-Farisi menceritakan cerita ini dari mulutnya sendiri”.

Baca lebih lanjut

Iklan